background image

Tekst opmaken voor SEO pagina's

In mijn vorige blog heb ik uitgelegd hoe je tekst moet schrijven voor een webpagina. Nu zal ik ingaan op de opmaak van de tekst. Er is namelijk veel te winnen met de juiste opmaak van een webpagina.

In HTML hebben we verschillende middelen, tags genaamd, om tekst mee op te maken. Kopjes plaatsen we binnen header tags (<h1>...</h1>, <h2>...</h2>.... <h6>...</h6>). Het cijfer binnen zo'n header tag bepaalt de hiërarchie binnen de tekst. Belangrijke, grote koppen krijgen een h1 tag, paragraafkoppen een h2 of lagere tag. De normale tekst wordt in paragraaf tags gezet (<p>...</p>). Verder hebben we nog tags voor opsommingen, genummerd of ongenummerd.

Header tags

Het is belangrijk dat je een tekst de juiste titel geeft. Zorg ervoor dat de titel een afspiegeling is van de inhoud en dat deze het belangrijkste zoekwoord bevat. Het is misschien wel leuk om een verhaal een obscure titel te geven zodat de bezoeker geprikkeld wordt, maar voor een goede vindbaarheid van de pagina is dit niet altijd even handig.

De titel van het verhaal zet je tussen h1 tags. Dit zijn meteen de enige h1 tags die een pagina mag bevatten. Mocht je verderop in het verhaal nog kopjes boven paragrafen willen plaatsen, gebruik hiervoor dan h2 tags. Ook voor deze kopjes geldt: geef ze de juiste titel. Google schenkt veel aandacht aan de h1 en h2 tags, dus een slim gebruik hiervan kan jouw pagina een hoge score geven.

Eerste paragraaf

De eerste paragraaf zou een soort samenvatting van de gehele tekst moeten zijn. In feite komt de belangrijkste boodschap van de tekst hierin terug. Om nadruk te leggen op de introductie, kan je deze paragraaf geheel vet maken. Dit moet wel met <strong>...</strong> gebeuren. Google en andere zoekmachines kijken extra goed naar vet afgebeelde teksten, omdat ze ervan uitgaan dat deze passages belangrijke informatie bevatten. Ook verderop in de tekst kan je gerust bepaalde belangrijke woorden vet maken. Doe dit wel met mate, want Google zal een overdreven hoeveelheid vet afgebeelde tekst als ongeoorloofde beïnvloeding interpreteren.

Lijsten en witruimte

Voor de leesbaarheid en het overzicht over een tekst is het belangrijk om veel witruimte op te nemen. Elke paragraaf zou automatisch afgesloten moeten worden door middel van een witregel. Dit is een kwestie van de juiste instelling in de stylesheet. Als het goed is, heeft de ontwerper van jouw website hier al rekening mee gehouden.

Opsommingen, genummerd of ongenummerd, zijn een krachtig hulpmiddel om de bezoeker snel te informeren over bepaalde zaken. In opsommingen hoef je namelijk niet in hele zinnen te schrijven, wat ervoor zorgt dat de informatiedichtheid groot is. Bovendien valt een opsomming direct op binnen een tekst: een opsomming springt in en heeft meestal een witregel boven en onder.

Content management

In het voorgaande ben ik vrij gedetailleerd ingegaan op de verschillende opmaaktags die je tot je beschikking hebt als webmaster. Hiermee heb ik de indruk gewekt dat je als webmaster op HTML-niveau moet werken om een tekst op te maken. Dat is natuurlijk niet waar. Een goed content management systeem bevat een tekst editor waarmee men snel en eenvoudig teksten kan opmaken. De genoemde tags worden dan automatisch, onder de motorkap, in de HTML code van de tekst geplaatst.

02 sep 2014